start  |  kontakt  

Kraina Czarnozamcza

Turonj   |   [Cyberia]


HISTORIA CZARNOZAMCZA
Władcy bezpośredni wg okresów państwowości:

- Królestwo Dreamland - Terytorium Powiernicze -
(suweren) Embe I 2003-2004
(suweren) Artur I Piotr 2004-2007
(suweren) Paweł I 2007

- Wojskowa Republika Katambria -
Pedro Cruz 2008

- Moherat Berecji -
Ludwik I Bourbon 2008-2009
Talerz I 2009-2010
(zarząd MIB) Pel Nander 2010-2012

- Wielki Księstwo Solardii - Kraina Czarnozamcza -
(suweren) Morfeusz Lucjusz Tyler (2012-2013)
Mario Riina Nati (2013- )


Jak wynika z historii tereny te zostały odkryte w 2003r. gdy poraz pierwszy podpisano traktat o Wspólnej Mapie Polskich Mikronacji. Kraina była przydzielona do dreamlandzkiej strefy ekploracji kontynentu Wirtuazji. Niedługo potem utrwalono południową granicę z Baridasem natomiast pólnocna część krainy została przekazana nowemu państwu Brugii. Pozostała część tych ziem oficjalnie stała się Terytorium Powierniczym Królestwa Dreamland. Właśnie odkrycie nowej dziewiczej ziemi dało częściowy upust fali migracji z Blacklock. Przez lata północna wyspa Blacklock był uspiona a mniejszość etniczna surmalajczyków nie wykazywała ochoty nawiązywania kontaktów z innymi regionami. Dopiero gdy Księciem Blacklock został Surmalajczyk Folke Grmeslav Plęzsevicij zaczęła się ekspansja kulturowa tej mniejszości na całe Księstwo. Rewolucja kulturowa doprowadziła do zmiany nazwy Księstwa na Surmala zaś wiele mieszkańców uznało, że lepiej im wyjechać do sąsiedniego Morlandu niż poddać się programowej i odgórnej surmalaizacji. Tym sposobem Księstwo Morland wzogacone o nowe aktywne osoby rozpoczęło okres niebywałego rozwoju, a zaczęło się prozaicznie od założenia wsi Kakuty przez imigranta z Blacklock Bzerolka de Kakucia. Niewielka grupa mieszkańców wschodnich wysp Blacklock wyemigrowała aż na nowo odkryte terytorium powiernicze. W izolacji zatracili kontakt kulturowy z współobywatelami i żyjąc w osadach położonych w wysokich partiach gór kultywowali stare tradycje. Po długim czasie Królestwo Dreamland w 2007r. oficjalnie zrzekło się powiernictwa o czym niestety niedowiedzieli się mieszkający w izolacji potomkowie emigrantów. Rok później rozpoczął się okres spotanicznej kolonizacji. Pierwszym przejawem było założenie miasta Lavenburg przez Generała Edwarda E Nostromo, jednak zaraz po założeniu popadło w konflikt. Na wybrzeżu wylądowały odziały wojskowe buntowników, Suchedniowców z ugrupowania Suchedniów i Wolność, ze Skarlandu i proklamowano Wojskową Republikę Katambrii wcielając także Lavenburg w obszar pełnej kontroli. Nowe państwo skupione na konflikcie z zamorską macierzą niezwracało kompletnie uwagi na tubylców, a mieszkańcy tradycje rycerskie mieli w duszy i nieprzeszkadzał im wojskowy charakter organizacji życia. Kompletnie wykrwawiona, w obliczu braku wsparcia międzynarodowego, Katambria skapitulowała a w tym pechowym czasie na wybrzeżu wylądowały kolejne wojska inwazyjne tym razem misjonarzy krzyżowych. Całą krainę przekształcono w Moherat Berecji z ustanowioną religią państwową. Tradycje rycerskie mieszkańców i tym razem uchroniły ich od nieszczęść i w mniejszej lub większej zgodzie przetrwali działania misyjne na tym terenie. Po roku działalności natąpiła katastrofa. Do dziś niewyjaśniono z jakiego kierunku nastąpił atak rakietowy na Moherat, ale doprowadził on do całkowitego zniszczenia struktur państwowych. Atak skupił się głownie na ośrodkach miejskich toteż potomkowie emigrantów, ale i część misjonarzy, przetrwali atak jednak państwa już nigdy odbudowano a kraj przekazno w powiernictwo organizacji międzynarodowej pod przewodnictwem Pel Nandera. Z braku struktur państwowych oraz prawopodobnie ze zmęczenia ciągłą zmianą przynależności państwowej na południu potomkowie misjonarzy krzyżowych skupionych w ośrodkach wiejskich oraz grupa kolonistów szukająca tropikalnego klimatu - przybyła z tak odległych państw jak Hirshbergia i Weerland, Ciprofloksja oraz innych mikronacji - utworzyli Republikę Rowów przy granicy z Baridasem. Dogodne miejsce odizolowane uskokami pozwalało na zorganizowanie sielankowego życia i samoorganizacji. Niż demograficzny sprawił że Republika Rowów się wyludniła i również została przekazana w powiernictwo międzynarodowej organizacji pod przewodnictwem Pel Nandera. Mikronacyjny Instytut Badawczy postanowił w 2012r rozwiązać nieuregulowany status tej krainy. Wielkie Księstwo Solardii skorzystało z możliwośći i nabyło drogą cesji prawa do kolonizacji. Od tegoż roku rozpoczęła się integracja nowych terytoriów z Księstwem co zakończyło się formalnym utworzeniem Krainy Czarnozamcza jako drugiej krainy Księstwa Cyberii, wasala Wielkiego Księstwa Solardii, zaś ze względu na rozległośc terytorium ustanowiono urząd Wojewody Czarnozamcza do wspomagania administracji nowymi ziemiami.

Aktualności

opracowanie i treść © - Solardia

projekt: www.atcsites.com