start  |  kontakt  

Kraina Czarnozamcza

Turonj   |   [Cyberia]

Wiara Przodków


Wiara w Czarnozamczu żyjącym latami w izolacji uzyskała dość szczególne miejsce w kulturze. Pierwotnie związana była z tradycjami rycerskimi Blacklock. Nastepnie w izolacji utrwalił sie własnie ten aspekt życia. Inwazja Katambryjczyków tylko utrwaliła etos rycerski natomiast inwazja misjonaży krzyżowych, i powstałe w jej skutku państwo teokratyczne, wzmocniło przekaz religijny o cechach chrześcijaśtwa. Po upadku misji krzyżowych w wyniku działań politycznych Krainę przejęło Wielkie Księstwo Solardii i dokonało rekolonizacji z inkorporacją terenów. Obecnie wpływy misji krzyżowych są wypierane przez przenoszenie doktryn Kultu Przodków - zbioru wartości powstałego w Solardii, natomiast dotychczasowe doktryny są stawiane w opozycji do oświeceniowego charakteru nowego kultu. Odmiennie jednak niż podczas inwazji misjonaży krzyżowych nowe wartości nie służa niszczeniu wartości ukształtowanych poprzednimi procesami światopoglądowymi.

Zwierzchnik Kultu Przodków noszący tytuł Obrońcy Przodków
Wielki Książę Morfeusz Lucjusz Tyler

Aktualności

opracowanie i treść © - Solardia

projekt: www.atcsites.com