start  |  kontakt  

Kraina Czarnozamcza

Turonj   |   [Cyberia]

Rządcy


Rządcy odpowiadają za funcjonowanie podegłych im grodów, organizację życia społecznego i gospodarczego.

Rządca Turonia

Administruje stolicą Krainy Czarnozamcza - Turonj. Organizuje życie społeczne i gospodarcze grodu.

Aktualności

opracowanie i treść © - Solardia

projekt: www.atcsites.com