start  |  kontakt  

Kraina Czarnozamcza

Turonj   |   [Cyberia]

Rząd


Rząd Cyberii zarządza Księstwem Cyberii zgodnie z obowiązujacym prawem. Na czele rządu stoi Kanclerz Cyberii, którym zostaje poseł Sejmiku Cyberii z najwiekszą liczbą głosów uzyskanych w wyborach.

Kanclerz Cyberii

Kieruje pracami Rządu Cyberii i Sejmiku Cyberii, powołuje podległych mu ministrów.

Podkanclerzy Cyberii

Kieruje administracją krajową oraz sprawami wewnętrznymi Cyberii.

Skarbnik Cyberii

Kieruje finansami krajowymi, oraz jest członkiem komisji do spraw emisji pieniądza.

Kustosz Cyberii

Kieruje ogółem spraw związanych z kulturą fizyczną i życiem duchowym obywateli.

Aktualności

opracowanie i treść © - Solardia

projekt: www.atcsites.com