start  |  kontakt  

Kraina Czarnozamcza

Turonj   |   [Cyberia]

Książę


Książę Cyberii zarządza Księstwem Cyberii. Jest zwierzchnikiem urzędów krajowych i egzekwuje prawo krajowe.

Urzędujący Książę
Książę Cyberii Mario Riina Nati

Aktualności

opracowanie i treść © - Solardia

projekt: www.atcsites.com